perjantai, 8. marraskuu 2013

Perinnekasveja

Kestäviksi todetut ja näyttävät perinnekasvit sopivat myös moderniin kaupunkiympäristöön. Tässä minun suosikkejani ja lähde, jossa kasvista enemmän tietoa:

Humala (http://www.maatiainen.fi/tekstit/humala.htm)

Illakko (http://www.maatiainen.fi/tekstit/illakko.htm)

Keltasauramo (Rikkinen, J. 2011. Suomalaiset perinnekasvit. Otavan kirjapaino. Keuruu)

Ketoneilikka (http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/ketoneilikka)

Kultapallo (http://www.maatiainen.fi/tekstit/kultapallo2011.htm)

Maatiaisruis (http://www.maatiainen.fi/tekstit/maatiaisruis2012.htm)

Palavarakkaus (Rikkinen, J. 2011. Suomalaiset perinnekasvit. Otavan kirjapaino. Keuruu)

Pihasyreeni (Salo, U & Salo, P. 2007. Pihan perinnekasvit. Minerva. Helsinki)

Rohtosormustinkukka (Rikkinen, J. 2011. Suomalaiset perinnekasvit. Otavan kirjapaino. Keuruu)

Rohtosuopayrtti (http://www.maatiainen.fi/tekstit/suopayrtti2009.htm)

Ruskolilja (Rikkinen, J. 2011. Suomalaiset perinnekasvit. Otavan kirjapaino. Keuruu)

Sinipallo-ohdake (Rikkinen, J. 2011. Suomalaiset perinnekasvit. Otavan kirjapaino. Keuruu)

Siperiankurjenmiekka (Rikkinen, J. 2011. Suomalaiset perinnekasvit. Otavan kirjapaino. Keuruu)

Ukkomansikka (Rikkinen, J. 2011. Suomalaiset perinnekasvit. Otavan kirjapaino. Keuruu)

Valamonruusu  (Salo, U & Salo, P. 2007. Pihan perinnekasvit. Minerva. Helsinki)

Varjolilja (Rikkinen, J. 2011. Suomalaiset perinnekasvit. Otavan kirjapaino. Keuruu)

 

P7200640-normal.jpgKetoneilikka

 

humala-normal.jpgHumala

 

palavarakkaus-normal.jpgPalavarakkaus

 

P7082286-normal.jpgRohtosormustinkukka

 

DSC_0026-normal.jpgKeltasauramo

 

DSC_0057-normal.jpgSinipallo-ohdake

torstai, 7. marraskuu 2013

Perinnemaisemaa ja luonnon monimuotoisuutta

Perinnemaisemat ja -biotoopit

Perinnebiotoopit ovat kulttuurivaikutteisia luontotyyppejä. Ne liittyvät kiinteästi karjatalouteen ja eläinten laidunnukseen. Tyypillisiä perinnebiotooppeja ovat laidunniityt, metsälaitumet ja hakamaat. Perinnebiotooppia ovat myös esimerkiksi paisuntaniityt, joilta niitettiin karjalle heinää ja ruohoa talven varalle.

ha%CC%88meenkyla%CC%88n_kulttuurimaisema

Hämeenkylän avointa kulttuurimaisemaa Vantaalla.

Ravinteikkaat ja kosteat alueet varattiin viljelyskasveille, joten karja laidunsi kuivilla ja yleensä vähäravinteisilla alueilla. Laidunalueet olivat valoisia, sillä ruohot ja heinät kasvoivat parhaiten valoisilla paikoilla. Laidunalueet myös pysyivät avoimina, sillä karja söi puiden ja pensaiden taimet.

Jatkuva laidunnus ja kasvien kannalta vaativat kasvuolosuhteet loivat perustan monimuotoiselle kasvilajistolle, jossa myös kaikkein pienimmät kasvit pärjäsivät. Yksikään laji ei päässyt valtaamaan koko kasvualaa itselleen.

 

Perinnebiotoopin voi rakentaa itse

Perinnebiotoopit ovat alun perinkin syntyneet harjoitetun maatalouden tuloksena, joten  perinnebiotooppeja, tai ainakin niiden kaltaisia elinympäristöjä, voidaan hyvinkin varta vasten rakentaa. Perinnebiotyyppi syntyy itsestään laitumille, mutta yleensä laiduntavia eläimiä ei ole käytettävissä ja tarvitaan muita konsteja “perinnebiotoopin” luomiseksi.

Kuiva niitty eli keto on tyypillinen perinnebiotooppi, joka voi korvata pihanurmikon ja istutusalueet. Keto, tai mikä tahansa perinnebiotooppi, pitää perustaa sellaiselle kasvupaikalle, joilla ketoja on luonnostaan, eli kuiva ja aurinkoinen paikka. Savimaalle ei ketoa saa ikinä. Erinomaisia paikkoja kedoille ovat tienpientareet, penkereet ja sähkölinjojen aluset. Keto voi myös koristaa pihaa kuivilla ja aurinkoisilla rinnetonteillla.

pikkutervakot-normal.jpg

Pikkutervakko kukki näyttävästi karulla kalliokedolla.

keto_maksaruoho-normal.jpg

Karulle kalliolle keto syntyy itsestään.

Maiseman monimuotoisuus

Monimuotoisessa maisemassa vaihtelevat avoimet ja metsäiset alueet, vesistöt, kukkulat ja laaksot sekä asutuksen ja ihmistoiminnan mukanaan tuomat näkymät. Maiseman monimuotoisuus on myös elinympäristöjen monimuotoisuutta. Monipuolisessa maisemassa on paljon erilaisia elinympäristöjä ja sitä kautta lajien monimuotoisuutta.

Lepaan viinitilan maisemassa on hallitsevat laajat pellot ja golfkentät tilakeskuksen vanhojen rakennusten ja piha-alueen komeiden puiden ohella. Peltojen ja golfviheriöiden lomassa on ojia, joita reunustaa paikoin tiheät pajupensaikot. Peltojen takana kohoaa metsänreuna ja kaukana siintää Lepaanvirta. Viinitilan ympäristö on vanhaa kulttuurialuetta, joten maisema on muovautunut ajan saatossa arvokkaaksi ja monimuotoiseksi.

viinitila-normal.jpg

Viinitilan ympärillä riittää avaruutta ja katse yltää kauas maisemaan.

Hoitomenetelmiä

Tyypillisintä maisemanhoitoa on avoimien alueiden pitäminen avoimina, eli umpeenkasvun estäminen. Niiton tai laidunnuksen loputtua laajatkin pelto- ja niittyaukeat kasvavat vääjäämättä umpeen, ellei mitään tehdä. Pajut, ja muut puuvartiset pitää aika ajoin raivata pois, jotta alue ei pusikoidu ja metsity.

perinnebiotooppi_tuupakka-normal.jpg

Voutilan kallioketo on maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi, jota Vantaan ympäristöyhdistys hoitaa.

Niityt ja tienpietareet pitää niittää mieluiten vuosittain. Kaikille alueille, esimerkiksi tulvaniityille ja avoluhdille ei pääse välttämättä kesäaikaan lainkaan koneilla. Kun tulvaniityt ja muut avoimet alueet ovat osa arvokasta kulttuurimaisemaa, on tyypillinen hoitotoimenpide pajujen ja muiden puuvartisten raivaus aika ajoin. Raivaus esimerkiksi viiden vuoden välein on hyvä tavoite.

Laiduneläimet, etenkin lampaat ja hevoset, ovat yleistyneet viime vuosina maisemanhoitotyössä. Nykyisin varsinkin lampaita voi nähdä tekemässä arvokasta perinnemaiseman hoitoaan jopa kaupunkialueilla. Kun on vain mahdollisuus saada lampaita, lehmiä tai hevosia , niin ilman muuta laidunnus joka vuosi.

piennar_kukkia-normal.jpg

Tienpientareet niitettään säännöllisesti ainakin kerran vuodessa, joten pientareilla kasvaa monipuolinen kasvilajisto.

Helsingin Vanhankaupunginlahti on hyvä esimerkki onnistuneesta maiseman, elinympäristöjen ja lajien suojelusta. Lahti on kuuluisa lintuvesi, jossa lintujen muuttoaikaan varsinkin keväällä voi nähdä ja kuulla erittäin paljon eri lajeja. Osa rantaniitystä oli kasvamassa umpeen, kun järviruoko levisi leveänä rintamana. Matala kasvillisuus hävisi ja samalla hävisivät pesä ja ruokailipaikat monilta rantojen linnuilta. Alue tarvitsi kipeästi laidunnusta. Nyt Vanhankaupungin lahden rantaniityillä laiduntaa kesäisin nautoja. Järviruoko on syöty pois, ja monimuotoinen maisema ja lajisto palautunut alueelle.

viikki_ela%CC%88imet_-normal.jpg

Suomen alkuperäiskarjan lehmät ja vasikat ovat juuri saapuneet kesätöihin Vanhankaupunginlahdelle ja matkaavat ruo'ikkon raivattua reittiä myöten ensimmäiseen laidunnuskohteeseensa.

Järviruoko leviää myös vesialueella, josa matalan lahden avovesialueet ja sitä myöten niitä tarvitsevat linnut ovat vaarassa. Avovesialueet saadaan pysymään avoimina jatkossakin niittämällä järviruokoa koneellisesti.  Järviruoko ei ole kuitenkaan mikään pahis, vaan laajat ruo’ikot yhtälailla kuuluvat maisemaan Vanhankaupunginlahdella.

Linkki Vanhankaupungin lahden hoito- ja käyttösuunnitelmaan: http://bit.ly/HCJZez

lauantai, 12. lokakuu 2013

Mittakaavan ja ajan muutokset näkyvässä maisemassa

12.10.2013

Mittakaavan ja ajan muutokset näkyvässä maisemassa

Lapsuuteni maisemaan Itä-Suomessa kuuluivat pellot, niityt ja metsät. Maalla jokaisella oli vähintään oma perunapelto, pieni kasvimaa ja muutama viinimarjapensas. Pielisen rantamaiden savikoilla oli laajoja peltolakeuksia, tai ne tuntuivat silloin valtavan laajoilta, joilla viljeltiin ohraa tai kauraa. Maatalojen karja laidunsi kesäisin niityillä. Lehmiä saattoi olla vain yksi tai kaksi, yli kymmenen pään nautakarja oli jo suuri lauma.

oma%20perunamaa-normal.jpg

Maalla asumiseen kuuluu oma perunamaa.

Lehmien laiduntamat niityt olivat mukavia leikkipaikkoja. Eläimet olivat syöneet ruohon lyhyeksi, joten niityllä oli hyvä juosta ja leikkiä.Leikin tuoksinassa, avojaloin tietenkin, tuli tavan takaa vahingossa astuttua lantaläjien päälle. Osittain kuivuneita lantaläjiä laitettiin pajuvitsan päähän ja lingottiin joskus pelottavalla tarkkuudella milloin mihinkin maaliin. Maaseutu on ollut turvallinen ja monin tavoin virikkeellinen kasvuympäristö.

lehm%C3%A4t-normal.jpg

Alkuperäisrotujen lehmät kuuluvat perinnemaisemaan.

vinttikaivo-normal.jpg

 Vinttikaivo oli aikaisemmin tuttu näky maaseudulla.

kaskikoivikko-normal.jpg

Kaskikoivikot ovat lähes hävinneet suomalaisesta maisemasta.

 

Maaseutumaisema muuttuu

Pienet tilat ovat nykyisin hävinneet. Perheillä ei ole enää omaa lehmää ja kanoja, vaan maito ja munat haetaan kaupasta. Lehmiä näkee laitumella aina vaan harvemmin. Entisillä niityillä viljellään apilaa ja muita rehukasveja. Niistä tehdään tuorerehua, joka kuljetetaan lehmille karjankasvatuslaitoksiin. Maisemassa ei enää näy heinäseipäitä, vaan niityille ja pelloille ovat ilmestyneet suuret muovikuorrutetut tuorerehupallot.

Nykyaikana kaiken pitää olla suurta ja tehokasta ja tuottavaa. Pieniä tai syrjäisiä peltoja ja niittyjä ei kannata enää käyttää, joten ne pusikoituvat ja metsittyvät. Toisaalta siellä missä viljellään, on viljely tehokasta. Salaojituksen myötä pelloilta ovat hävinneet pientareet, ja niiden myötä monimuotoinen kasvi- ja hyönteislajisto. Tilalle on tullut yhtä kasvilajia kasvava valtava ja yksitoikkoinen kenttä.

tuorerehu-normal.jpg

Muoviin käärityt tuorerehupaalit ovat nykyajan maalaismaisemaa.

rypsipelto-normal.jpg

Kukkimisaikaan rypsipelto tuo maisemaan väriä.

vehn%C3%A4_rehupaalit-normal.jpg

Vehnäpelto hehkuu loppukesän aamuauringossa, taustalla tuorerehupaaleja.

tricolor-normal.jpg

Kesantoalueet tuovat peltomaisemaan väriä ja vaihtelua.

 

Maalaismaisemaan niittyjen ja peltojen keskelle kuuluvat ladot. Nykyisin niiden merkitys kuivaheinän varastoina on vähentynyt ja monet ladot lahoavat ja sortuvat niille sijoilleen. Ladot ovat kuitenkin tärkeä osa maaseudun maisemaa. Käyttämättöminäkin latoaj kannattaisi kuitenkin säilyttää maisemakuvan kannalta

lato-normal.jpg

Lato on monesti piste iin päälle harmonisessa maalaismaisemassa.

kasvihuone-normal.jpg

Kotitarveviljelijän pieni kasvihuone tuo piristystä maisemaan.

 

Miten tilakeskus, kylä ja maisemakuva vaikuttavat toisiinsa

Maalla on ollut tilaa rakentaa, jolloin talot ja tilat ovat rakennettu maaston edullisimpiin kohtiin rinteille ja kumpareille. Kylän syntymiseksi pelkät rinteet ja kumpareet eivät ole riittäneet, vaan lähellä on pitänyt olla riittävästi viljelyskelpoista maata ja hyvät kulkuyhteydet. Maisemassa, missä näkyy kylä, näkyy yhtä lailla joki tai järvi sekä laajat peltoalueet.

Tilaskeskukset päärakennuksineen, kivijalkanavettoineen ja muine rakennuksineen sijoittuvat mielessäni kylien keskustojen reunoille tai lähialuille. Tilakeskukset ovat kuitenkin olennainen osa kyliä. Nykyisin kivijalkanavetat ovat monesti vaihtuneet peltikuorisiksi halleiksi ja kuutioiksi. Siinä mielessä kylein maalaismaisemaan on tullut samanoloisia maisemavaurioita kuin taajamien keskustoissa, joissa vanhoja puurakennuksia on purettu ja korvattu laatikkomarketeilla.

Maaseutu ja maaseutumaisema on lopulta kuitenkin muuta, kuin pikku hiljaa pilattavaa menneen ajan kaikua. Maaseutu kehittyy, maaseudulle muutetaan ja nykyisten tietoliikenneyhteyksien ansiosta maalla voi ansaita elantonsa muullakin kuin maa- ja metsätaloudella. Maaseudun maiseman sunnittelulle kauniin ja miellyttävän asuinympäristön säilyttämiseksi tai tavoittamiseksi on tarvetta. Oikein sijoitettuna rumakin rakennus sulautuu maisemaan, eikä näy siinä häiritsevänä elementtinä ja maisemavauriona.

 

ruska-normal.jpg

Hyvää viljelysmaata ei ollut varaa tuhlata rakennusten alle, vaan talot tehtiin monesti kuiville rinteille.

alava_pelto-normal.jpg

Avaraa peltomaisemaa Vantaanjokilaaksossa.

kyl%C3%A4maisema-normal.jpg

Oma hahmotelmani maalaismaisemasta: Kylä on syntynyt joen varteen ja tilakeskukset sijoittuvat hieman etäämmäksi. Viljelyskelpoinen maa on arvossaan, joten  tilakeskukset on rakennettu kumpareille, joissa maaperä ja kosteusolot eivät ole olleet suotuisia viljelyskasveille.